Biến tần Misubishi D700 -15 Kw

In stock
Rating:
0%
(0)
14.310.000 ₫
Rating:
0%
(0)

Biến tần FR-D740 có công suất 15KW,vận hành đơn giản và hiệu suất mạnh mẽ,đấu dây dễ dàng

Nguồn cấp 380V tích hợp bộ lọc EMC

Biến tần FR-D740 có công suất 15KW,vận hành đơn giản và hiệu suất mạnh mẽ,đấu dây dễ dàng

Nguồn cấp 380V tích hợp bộ lọc EMC

Thông tin sản phẩm

Biến tần FR-D740 có công suất 0.4-15KW,vận hành đơn giản và hiệu suất mạnh mẽ,đấu dây dễ dàng

Nguồn cấp 380V tích hợp bộ lọc EMC