Thiết bị điện - công nghiệp phụ trợ

Thiết bị điện - công nghiệp phụ trợ

Công nghệ thay đổi tương lai, năng suất tăng cao giá trị

Bộ lọc
Xem như là Dạng lưới Dang sách

7 Sản phẩm

trên một trang
Sắp xếp tăng dần
 1. Biến tần MITSUBISHI FR-D740-7.5Kw 3 phase 380 volt 10 HP
  Biến tần MITSUBISHI FR-D740-7.5Kw 3 phase 380...
  9.052.000 ₫
  Rating:
  0%
  (0)
 2. Biến tần MITSUBISHI FR-D740-2.2K 380 volt
  Biến tần MITSUBISHI FR-D740-2.2K 380 volt
  4.837.000 ₫
  Rating:
  0%
  (0)
 3. Biến tần Mitsubishi FR-D740-3.7K 380 volt
  Biến tần Mitsubishi FR-D740-3.7K 380 volt
  5.949.000 ₫
  Rating:
  0%
  (0)
 4. Biến tần Mitsubishi FR-D740-2.2Kw 3 phase 380 volt
  Biến tần Mitsubishi FR-D740-2.2Kw 3 phase 380...
  4.837.000 ₫
  Rating:
  0%
  (0)
 5. Biến tần Mitsubishi FR-D740-5.5Kw 3 phase 380 volt
  Biến tần Mitsubishi FR-D740-5.5Kw 3 phase 380...
  7.236.000 ₫
  Rating:
  0%
  (0)
 6. Biến tần Mitsubishi D700 -0.75 kw- 380 volt 3 phase
  Biến tần Mitsubishi D700 -0.75 kw- 380 volt 3...
  3.944.000 ₫
  Rating:
  0%
  (0)
 7. Biến tần Misubishi D700 -15 Kw
  Biến tần Misubishi D700 -15 Kw
  14.310.000 ₫
  Rating:
  0%
  (0)
Xem như là Dạng lưới Dang sách

7 Sản phẩm

trên một trang
Sắp xếp tăng dần